Máy vặt lông gà vịt

Liên hệ

+ Máy vặt lông gà 55 cm trung bình mỗi mẻ làm sạch 2-3 con/20s

+ Tỷ lệ làm sạch 98% trền gà, 85% trên vịt

+ Tiết kiệm chi phí, tiết kệm thời gian, an toàn và đảm bảo vệ sinh

       097.292.9933
Bấm gọi : 097.292.9933
Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,